N-64. 나무 불감 (무게 133g)L-66. 천주 (33g)


'Φ 천주 Φ' 카테고리의 다른 글

R18. 천주 -여기저기알튐- (15.1g)  (0) 2017.07.06
Q-66. 천주 (50.7g)  (0) 2017.03.23
Q-62. 천주 (50.8g)  (0) 2017.03.23
Q-8. 천주 (8.8g)  (0) 2017.03.21
L-66. 천주 (33g)  (0) 2016.07.15
K-457. 천주 (15g)  (0) 2016.06.09
K-601. 초충도 2-4 (표구부분제외-그림부분만 135cm x 35cm)
K-457. 천주 (15g)'Φ 천주 Φ' 카테고리의 다른 글

R18. 천주 -여기저기알튐- (15.1g)  (0) 2017.07.06
Q-66. 천주 (50.7g)  (0) 2017.03.23
Q-62. 천주 (50.8g)  (0) 2017.03.23
Q-8. 천주 (8.8g)  (0) 2017.03.21
L-66. 천주 (33g)  (0) 2016.07.15
K-457. 천주 (15g)  (0) 2016.06.09
K-143. 황동 팔찌 1쌍 (65g, 65g)

'Φ 황동(黃銅) 기물 Φ' 카테고리의 다른 글

K-324. 황동 박쥐 (780g)  (0) 2016.06.02
K-318. 황동 인장 (587g)  (0) 2016.06.02
K-143. 황동 팔찌 1쌍 (65g, 65g)  (0) 2016.05.27
J-395. 황동 팔찌 (86g)  (0) 2016.04.26
J-389. 황동 동경 (688g)  (0) 2016.04.26
J-387. 담배 꼬질대 (83g)  (0) 2016.04.26

+ Recent posts